BIP Trzebielino arrow Inne ogłoszenia i komunikaty
Wtorek, 25 lutego 2020
Inne ogłoszenia i komunikaty


PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino

wykaz  

Wtorek, 15 stycznia 2013
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2012r. wydano decyzję uchylającą w całości decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 19.11.2012r. oraz jednocześnie ustalającą lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w obrębie geodezyjnym Trzebielino.

więcej >>>

Czwartek, 06 grudnia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 30.11.2012r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenów pod funkcję sportowo-rekreacyjną w centrum wsi Miszewo

więcej >>>

Piątek, 30 listopada 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2012r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebielinie

więcej >>>

Środa, 21 listopada 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę na terenie gminy Trzebielino

wykaz  

Wtorek, 13 listopada 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino

wykaz  

Czwartek, 08 listopada 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza III przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

ogłoszenie
Poniedziałek, 29 października 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Wtorek, 30 października 2012 )
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15 października 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

czytaj dalej >>>

Czwartek, 25 października 2012
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Wtorek, 06 listopada 2012 )
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę na terenie gminy Trzebielino

wykaz

Piątek, 26 października 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino
Środa, 26 września 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 01.08.2012r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebielinie

więcej >>>

Czwartek, 09 sierpnia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Straży Gminnej w Trzebielinie

ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru
Poniedziałek, 30 lipca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Piątek, 31 sierpnia 2012 )
PDF Drukuj Email

Decyzja PG.6220.5.04.2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.07.2012r. dotycząca stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego  Miszewo T-1...

więcej >>>

Poniedziałek, 16 lipca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Postanowienie z dnia 06.07.2012r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Miszewo T-1 ..."

więcej >>>

Piątek, 06 lipca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 27.06.2012r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych "ORLIK 2012" z zapleczem socjalnym połozonej w Suchorzu

więcej >>>

Czwartek, 28 czerwca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 18.06.2012r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla miejscowości Uliszkowice

więcej >>>

Poniedziałek, 25 czerwca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Poniedziałek, 18 czerwca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji polegających na budowie biosk sportowych " ORLIK 2012"

Piątek, 01 czerwca 2012
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

więcej >>>

Wtorek, 29 maja 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino z dnia 12.04.2012r.

więcej >>>

 

Czwartek, 12 kwietnia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Decyzja PG.6220.3-3.2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.01.2012r. dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja obszaru Jeziora Trzebielińskiego"

Obwieszczenie dotyczące w/w decyzji.

Wtorek, 31 stycznia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 31 stycznia 2012 )
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 03.01.2012r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla miejscowości Uliszkowice.

więcej >>>

Piątek, 13 stycznia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino

więcej >>>

Czwartek, 15 grudnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych chcących wziąć udział w realizacji projektu: Rewitalizacja obszaru jeziora Trzebielińskiego"

wicej >>>

załącznik - Druk oferty

Poniedziałek, 12 grudnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 13 grudnia 2011 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2011r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji obszaru Jeziora Trzebielińskiego"

więcej >>>

Czwartek, 08 grudnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 30.11.2011r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Poborowo

więcej >>>

Piątek, 02 grudnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie z dnia 26.10.2011 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino w obrębach geodezyjnych Cetyń, Poborowo, Starkowo.
Piątek, 28 października 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji

na podstawie § 9 uchwały nr 27/V/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011rok.
Poniedziałek, 17 października 2011
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Piątek, 21 października 2011 )
czytaj dalej »
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 06.09.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie świetlicy wiejskiej w Poborowie

więcej >>>

Wtorek, 04 października 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji na podstawie § 9 uchwały nr 27/V/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011rok.

Środa, 06 lipca 2011
Wpisał: Mariusz Bublewicz
czytaj dalej »
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadami, że w dniu 29.06.2011r. wydano decyzję (RO.6730.11.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi na działkach nr: 13/10, 13/28, 13/11...

więcej >>>

Piątek, 01 lipca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Budowa zajazdu składającego się z motelu i stacji benzynowej realizowanego na działkach nr 744 i 746 w miejscowości Trzebielino

     Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

     Decyzja PG.6220.5-03.2011 z dnia 06.06.2011r.

     Załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia

 

Wtorek, 14 czerwca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 14 czerwca 2011 )
PDF Drukuj Email

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia

Decyzja PG.6220.2-03.2011 z dnia 16.05.2011r.

   Załącznik 1 - karta informacyjna przedsięwzięcia          Załącznik 2 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Środa, 18 maja 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 18 maja 2011 )
PDF Drukuj Email
Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino nr PG.6220.2-02.2011 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gmina Trzebielino"
Środa, 13 kwietnia 2011
Wpisał: Mariusz Bublewicz
PDF Drukuj Email
Obwieszczenie nr PG.7615/2/2011 z dnia 01.03.2011 roku  polegajacego na " Budowie sieci kanalizacji samitarnej wraz z przyłączmi i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino"
Czwartek, 03 marca 2011
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email
Obwieszczenie nr PG.7615/5-3/2010/2011 z dnia 24.01.2011 r. o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz występieniu do organów uzgadniajacych w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiewzięca
Piątek, 28 stycznia 2011
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 14.01.2011 zawiadamiajace o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na: budowie lini kablowej 0,4 kV wraz ze załacznikami licznikowymi, na działkach 722, 239/2, 735, 729, 723, 725, 726, 730, w obrębie geodezyjnym Trzebielino, gm. Trzebielino

 więcej>>>

Środa, 19 stycznia 2011
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 19 stycznia 2011 )
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie z dnia 17.11.2010 Wójta Gminy Trzebielino

- dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  dla miejscowości Objezierze i Suchorze oraz budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni drogowej w drodze gminnej w Suchorzu                                               więcej>>>

 

Piątek, 19 listopada 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 19 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email

Decyzja PG. 7615/6-03/2010 z dnia 09.11.2010 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  "Rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku punktu skupu żywca na budynek usługowo- mieszkalny ( warsztat samochodowy) realizowanego na działce nr ewid. 96 w obrębie Trzebielino".

Poniedziałek, 11 października 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Poniedziałek, 15 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email
Postanowienie Nr PG. 7615/5-02/2010  z dnia  28.09.2010r.  dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na; " Budowie zjazdu składającego się z motelu i stacji benzynowej realizowanego na dzkiałkach nr ewid. 746 i 744 w obrębie Trzebielino"
Wtorek, 28 września 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Wtorek, 28 września 2010 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.08.2010r. o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino w obrębach geodezyjnych Cetyń, Poborowo i Starkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

             więcej >>>

Piątek, 13 sierpnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 12 października 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 14.07.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Objezierze i Suchorze, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni drogowej w miejscowości Suchorze"

           więcej >>>

Środa, 04 sierpnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza nabór na stanowisko informatyka w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Trzebielinie

       więcej >>>

       Informacja o wynikach naboru     

       Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko informatyka 

Środa, 04 sierpnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 02 września 2010 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka  nr. 725 położona w obrębie Trzebielino.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr. 692 położona w obrębie trzebielino.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 146 położona w obrębie Starkowa.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr. 145 położona w obrębie Starkowo.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino dz. 13/34 obreb Suchorze.

więcej >>>

Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email

Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym Cetyń

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar robót

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie udzielania zamówienia publicznego

Środa, 21 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Poniedziałek, 06 września 2010 )
PDF Drukuj Email

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Suchorze i Objezierze ..."

więcej >>>

Wtorek, 22 czerwca 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Decyzja PG. 7615/01- 04/2010 dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki na rzece Pokrzywnej  w Trzebielinie

więcej >>>

Wtorek, 22 czerwca 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Decyzja nr PG. 7615/3-04/2010 z dnia 04.06.2010r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu brykietów i biomasy ( słoma, siano) realizowanego na działce 181 obręb Trzebielino

więcej >>>

- karta informacyjna przedsiewzięcia

Poniedziałek, 14 czerwca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Poniedziałek, 14 czerwca 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

więcej >>>

Poniedziałek, 07 czerwca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Poniedziałek, 07 czerwca 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 24 maja 2010 roku wszczoł postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie zajazdu składającego się z motelu i stacji benzynowej realizowanego na działkach nr ewid. 746 i 744 w obrębie Trzebielino

więcej >>>

Poniedziałek, 07 czerwca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Poniedziałek, 07 czerwca 2010 )
PDF Drukuj Email
Postanowienie Nr PG.7615/3-03/2010 z dnia 11.05.2010r. dotyczące stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na wytworzeniu brykietów z biomasy zlokalizowanego na działce nr 181 w Trzebielinie.  
Czwartek, 13 maja 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Decyzja Nr PG.7615/11-04/09/2010 z dnia 28.04.2010r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi transportu, na działce nr 202/14 w miejscowości Suchorze.

    załącznik

Piątek, 30 kwietnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 30 kwietnia 2010 )
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino z dnia 20.04.2010r. 
Wtorek, 20 kwietnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy

więcej >>>

informacja o wynikach przetargu

Środa, 14 kwietnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 26 maja 2010 )
PDF Drukuj Email

Decyzja nr PG.7615/05-13/09/2010 z dnia 29.03.2010r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w miejscowości Cetyń

więcej >>>

Czwartek, 01 kwietnia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 14 czerwca 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 06 listopada 2009r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi środków transportu na działce nr 202/14 w Suchorzu.             więcej >>>

 - karta informacyjna przedsięwzięcia

- załącznik graficzny do wniosku o wydanie decyzji

- Postanowienie z dnia 26.03.2010r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Piątek, 06 listopada 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 01 kwietnia 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 11 marca 2010r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Suchorze i Objezierze gm. Trzebielino wraz z wykonaniem nawierzchni drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w m. Suchorze".

więcej >>>

Czwartek, 11 marca 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2010r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wytwarzaniu brykietów z biomasy realizowanego na działce nr 181 w obrębie Trzebielino

więcej >>>

sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej w/w zawiadomienia

Środa, 24 lutego 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 01 marca 2010 )
PDF Drukuj Email
Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2010r., w której postanawia umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i remoncie biblioteki oraz świetlicy wiejskiej w Suchorzu.
Środa, 27 stycznia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2010r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepławki dla ryb na rzece Pokrzywnej w obrębie Trzebielino.

więcej >>>

Środa, 27 stycznia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza nabór na stanowisko Aplikanta Straży Gminnej Gminy Trzebielino

więcej >>>

wyniki naboru

Wtorek, 26 stycznia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 17 lutego 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza nabór na stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gminy Trzebielino

wiecej >>>

Wynik naboru

Piątek, 08 stycznia 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 05 lutego 2010 )
PDF Drukuj Email

Decyzja Wójta Gminy Trzebielino Nr PG.7615/05-11/09 z dnia 27.11.2009, w której orzeka się umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne z wniosku Pani Beaty Czerchawskiej o wydanie o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w miejscowości Cetyń.

więcej >>>   

Czwartek, 03 grudnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2009r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i remoncie biblioteki oraz świetlicy wiejskiej w Suchorzu.

więcej >>> 

 

Czwartek, 03 grudnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

- Trzebielino, dz. 721  

- Trzebielino, dz. 744

- Poborowo, dz. 10/4

Czwartek, 26 listopada 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 26 listopada 2009 )
PDF Drukuj Email

Informacje o wynikach przetargów na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych:

- Gumieniec, dz. 178/2

- Gumieniec, dz. 155/3

- Poborowo, dz. 10/2

Wtorek, 24 listopada 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 24 listopada 2009 )
PDF Drukuj Email

Informacje o wynikach przetargów:

- Gumieniec 18 (dz. 178/1 i dz. 177/3)

- Poborowo - budynek byłej hydroforni (dz. 17/7)

Poniedziałek, 23 listopada 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 23 listopada 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino.

więcej >>>

Wtorek, 27 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 28 października 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino.

więcej >>>

Wtorek, 27 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiacych mienie komunalne Gminy Trzebielini

więcej >>> 

Wtorek, 27 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych  stanowiącech mienie komunalne gminy:

- w Poborowie, dz. 10/2,

- w Gumieńcu, dz. 155/3,

- w Gumieńcu, dz. 178/2

Wtorek, 27 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 27 października 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 12.10.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu w miejscowości Zielin.

więcej >>>

Czwartek, 15 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Decyzja PG.7615/03-08/2009 z dnia 05.10.2009 dot. ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynków na cele produkcyjne w obrębie Starkowo       więcej >>>

załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia

Czwartek, 08 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 08 października 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 02.10.2009r. wydano postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy (RO.7333/19-2/2009) z dnia 03.09.2009r.

więcej >>>

Wtorek, 06 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 02.10.2009r. wydano postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy (RO.7333/18-2/2009) z dnia 03.09.2009r.

więcej >>> 

Wtorek, 06 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Fundacja Lokalna Grupa Działania WRZECIONO

ul. Dworcowa 29 p. 15, 77- 200 Miastko

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIUROWY 

więcej >>> 

Poniedziałek, 05 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 października 2009 )
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino
Piątek, 18 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 12 października 2009 )
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę na terenie gminy Trzebielino
Czwartek, 10 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 03.09.2009r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na działce nr 180/1 połozonej w Trzebielinie.

więcej >>>

Wtorek, 08 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadami, że w dniu 03.09.2009r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę  sportowo-rekreacyjna na działce nr 178/3 połozonej w Trzebielinie.

więcej >>> 

Wtorek, 08 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Fundacja Lokalna Grupa Działania WRZECIONO

ul. Dworcowa 29 p. 15, 77- 200 Miastko

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIK BIURA 

więcej >>>

Poniedziałek, 07 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 07 września 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Trzebielino Uchwały Nr 155/XXXI/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo i Starkowo.

więcej >>>

Piątek, 07 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla i miału węglowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dostawę węgiela i miału węglowego więcej >>>

Środa, 05 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 05 sierpnia 2009 )
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino.
Środa, 05 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 05 sierpnia 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 03.08.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia prawomocnej decyzji nr RO.7615/3-5/2007 z dnia 28.09.2007r.

więcej >>>

Środa, 05 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenia Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.07.2009r.:

- dot. Szkoły Podstawowej w Trzebielinie, więcej >>>

- dot. Przedszkola w Trzebielinie, więcej >>> 

Poniedziałek, 27 lipca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 27 lipca 2009 )
PDF Drukuj Email

Fundacja Lokalna Grupa Działania WRZECIONO

ul. Dworcowa 29 p. 15, 77- 200 Miastko

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KIEROWNIK BIURA

więcej >>>

Poniedziałek, 27 lipca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 27 lipca 2009 )
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o podjęciu przez Radę Gminy Trzebielino uchwały Nr 154/XXVIII/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebielino o pojedyncze ustalenia w obrębach geodezyjnych Cetyń, Poborowo, Starkowo.
Środa, 22 lipca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino, w którym informuje, że zostały opracowane następujące programy:

  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 ( Aktualizacja)                                    str. 1-15       str. 16-21       str. 22-28       str. 29-35       str. 36-54      str. 55-62
Piątek, 10 lipca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 14 lipca 2009 )
PDF Drukuj Email

Postanowienie z dnia 29.06.2009r. dotyczące stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w miejscowości Cetyn  realizowanej na działce nr 11/9.

więcej >>>

Wtorek, 30 czerwca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 15.06.2009r. wydano decyzję uchylającą w całości decyzję z dnia 25.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzebielinie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukrurę sportowo-rekreacyjną na działce nr 178/3 w Trzebielinie.

więcej >>>

Piątek, 26 czerwca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegajacych na remoncie nawierzchni gróg gruntowych na terenie Gminy Trzebielino

więcej >>>

Piątek, 26 czerwca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.06.2009r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku kośćioła filialnego w Gumieńcu na działce nr 179 w Gumieńcu.

więcej >>>

Poniedziałek, 22 czerwca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 29 maja 2009r. na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Barcinie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego na budynku kościoła filialnego w Gumieńcu, realizowanego na działce nr 179 w Gumieńcu.

więcej >>>

Piątek, 05 czerwca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 25 maja 2009r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Przedszkola w Trzebielinie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, realizowanego na działce nr 180/1 w Trzebielinie.

więcej >>>

Poniedziałek, 25 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 03 czerwca 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 25 maja 2009r. wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Suchorzu wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjna , realizowanego na działce nr 37, 10/18 w Suchorzu.

więcej >>>

Poniedziałek, 25 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 03 czerwca 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 25 maja 2009r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacji budynku Gimnazjium  w Starkowie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną , realizowanego na działce nr 3/1 w Starkowie.

więcej >>>

Poniedziałek, 25 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 02 czerwca 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójta Gminy Trzebielino zawiadamia, że dnia 25 maja 2009r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzebielinie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, realizowanego na działce 178/3 w Trzebielinie.

więcej >>>

Poniedziałek, 25 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 02 czerwca 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji budynku Gimnazjum w Starkowie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, zlokalizowanej na działce nr 3/1 w Starkowie.

więcej >>> 

Środa, 20 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji budynku Przedszkola w Trzebielinie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, zlokalizowanej na działce nr 180/1 położonej w Trzebielino.

więcej >>>

Środa, 20 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trzebielinie wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, zlokalizowanej na działce nr 178/3 w Trzebielinie.

więcej >>>

Środa, 20 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Suchorzu wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, zlokalizowanej na działkach nr 37 i 10/18 położonych w Suchorzu.

więcej >>>

Środa, 20 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Postanowienie z dnia 15 maja 2009r. dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynków na cele produkcyjne - suszarnię, kotłownię, magazyn wyrobów gotowych, część socjalną dla pracowników oraz pomieszczenia biurowe, przeznaczone na potrzeby zakładu produkcyjnego zajmującego się obróbką drewna realizowanego na działce nr 23/15 w obrębie Starkowo.
Wtorek, 19 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21 kwietnia 2009r. dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zostaną przeprowadzone dnia 07 czerwca 2009r.

więcej >>>

Poniedziałek, 18 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino.

Ogłoszenie 

Środa, 06 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 30.04.2009r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej 4 kV do zasilania działki nr 13/17, na działkach 13/17, 13/16, 13/11, 13/10 położonych w miejscowości Suchorze.

więcej >>> 

Środa, 06 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 27.04.2009r. zostało wszczęte na wniosek ALEX Studio Projekt A. Maszka, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla celu publicznego polegajacego na budowie odwodnienia działki nr 28 wraz z kanalizacją deszczową i odprowadzeniem do rowu.

więcej >>>

Środa, 06 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 23.04.2009r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym na działce 177/7 w miejscowości Gumieniec.

więcej >>>

Środa, 06 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 06 maja 2009 )
PDF Drukuj Email
Decyzja Wójta Gminy Trzebielino dotycząca modernizacji świetlicy wiejskiej w Starkowie.
Poniedziałek, 04 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 06 maja 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 15.04.2009r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wnętrza budynku świetlicy w celu wydzielenia sanitariatów oraz pomieszczenia kuchennego i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do tego budynku.

więcej >>>

Środa, 06 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 06 maja 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2009r. na wniosek Pani Beaty Czerchawskiej, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej w miejscowości Cetyń realizowanego na działce nr 11/9.

więcej >>> 

Poniedziałek, 04 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 04 maja 2009 )
PDF Drukuj Email

Decyzja Nr 1/2009 PG. 7615/01-05/09 z dnia 07.04.2009r. dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika podziemnego na paliwo płynne o ogólnej pojemności 40000,0 litrów.

Załącznik 1 - charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik 2 - karta informacyjna przedsięwzięcia

Środa, 15 kwietnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 15 kwietnia 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamie, że w dniu 24 marca 2009r. na wniosek Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino 7A, wszczął postępowanie sdministracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji świetlicy wiejskiej w Starkowie wraz z odwodnieniem terenu działki nr 28 i budową kolektora grawitacyjnego.

więcej >>>

karta informacyjna przedsięwzięcia

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

mapa z lokalizacją inwestycji

Czwartek, 26 marca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 26 marca 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 12 marca 2009r. na wniosek Zakładu Produkcyjno - Usługowego Józef Roman Starkowo 13, 77-235 Trzebielino, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynków na cele produkcyjne.

więcej >>>

karta informacyjna przedsięwzięcia

Piątek, 13 marca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 25 marca 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 09.03.2009r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Trzebielino postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym na działce nr 177/7, obręb Gumieniec, gmina Trzebielino.

więcej >>>

Środa, 11 marca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, który odbył się dnia 06 marca 2009r. 
Poniedziałek, 09 marca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamie, że w dniu 3 marca 2009r. na wniosek Gminy Trzebielino wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na budowie świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym na działce nr 5/24 w Objezierzu.

więcej >>>

karta informacyjna przedsięwzięcia

Piątek, 06 marca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 25 marca 2009 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył sie dnia 27 lutego 2009r.
Wtorek, 03 marca 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył sie dnia 24 lutego 2009r.
Środa, 25 lutego 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 19.02.2009r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie obiektu radionawigacji DME wraz z infrastrukturą techniczną.

Więcej...

Środa, 25 lutego 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w 2009r. poprzez organizowanie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej;

- oświaty i wychowania w 2009r. polegającego na realizacji różnych form zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat) w miejscowościach Trzebielino i Suchorze.

Ogłoszenie 

Środa, 11 lutego 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o wszczęciu dnia 26.01.2009r. na wniosek Pana Jarosława Góral postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika podziemnego na paliwo płynne.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Poniedziałek, 09 lutego 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 24 lutego 2009 )
PDF Drukuj Email
Zawiadomienie o wszczęciu dnia 18.01.2009r. na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego.  
Czwartek, 05 lutego 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino.

Ogłoszenie 

Środa, 04 lutego 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 04 lutego 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

Ogłoszenie

Środa, 21 stycznia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino.

Ogłoszenie 

Środa, 21 stycznia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 21 stycznia 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

ogłoszenie

Wtorek, 06 stycznia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino z dnia 29.12.2008r.
Wtorek, 30 grudnia 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2008/2009 - wypłaty dnia 03.12.2008r.
Czwartek, 20 listopada 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 20 listopada 2008 )
czytaj dalej »
PDF Drukuj Email

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zielin. 

Postanowienie o wznowieniu postępowania

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania

Czwartek, 13 listopada 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 13 listopada 2008 )
PDF Drukuj Email

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Trzebielino.

Postanowienie o wznowieniu postępowania

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania

Czwartek, 13 listopada 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 13 listopada 2008 )
PDF Drukuj Email
Unieważnienie ogłoszenia z dnia 23.10.2008r. dotyczące sprzedaży działek w miejscowości Suchorze.
Czwartek, 30 października 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wykaz działek do sprzedaży z dnia 23.10.2008r.

- obręb Trzebielino dz. 746 i dz. 421/5

- obręb Suchorze

Wtorek, 28 października 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 28 października 2008 )
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie dotyczące możliwości najmu lokalu położonego w Trzebielinie 33
Piątek, 10 października 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent do spraw świadczeń rodzinnych

wyniki naboru

Wtorek, 23 września 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 23 października 2008 )
PDF Drukuj Email

Obwieszczenia Wójta Gminy Trzebielino

Piątek, 27 czerwca 2008
Zmieniony ( Wtorek, 23 września 2008 )
czytaj dalej »
PDF Drukuj Email
Wykaz działek do sprzedaży z dnia 03.09.2008r. na terenie gminy Trzebielino - obręb Suchorze.
Piątek, 12 września 2008
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 12 września 2008 )
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w 2008 roku, polegającego na realizacji różnych form zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat) w miejscowościach Trzebielino i Suchorze. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. OGŁOSZENIE
Załącznik Nr 1 wzór oferty
Załącznik Nr 2 wzór umowy
Załącznik Nr 3 wzór sprawozdania
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Dretyń wraz z obiektami piętrzącymi: grobla i próg wodny (dz. nr 124/1 obręb ewidencyjny Bożanka) ---> Zobacz
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Przetarg na : Remont nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Miszewo,
Przedmiar robót, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 19.03.2008 r. -----> Zobacz
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino, dn. 18.03.2008 r. -----> Zobacz , Informacja o wyniku przetargu
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22.02.2008 r. -----> Zobacz
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę z dnia 22.02.2008 r. -----> Zobacz
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Dyżur Radnego Rady Powiatu Bytowskiego Pana Wojciecha Dudy -----> Zobacz
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1704G, Zielin-Starkowo-Cetyń, charakterystyka przedsięwzięcia.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w 2008 r. poprzez organizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej OGŁOSZENIE, Zarządzenie,wyniki konkursu
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
POSTANOWIENIE z dnia 4 stycznia 2008r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1704G, Zielin-Starkowo-Cetyń w gminie Trzebielino.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1704G Zielin-Starkowo-Cetyń.

15 listopada 2007 roku Wójt Gminy Trzebielino wydał Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2008
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2
- Załącznik Nr 3, 3a,4
- Załącznik Nr 5,5a,6
- Załącznik Nr 7,8,9,10
Objaśnienia do budżetu
Prognoza długu na rok 2008
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie anten sektorowych i parabolicznych w istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 933/3248 "Suchorze" w m-ści Objezierze.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odoptowaniu istniejącego na działce nr 80/20 w m-ści Zielin budynku magazynowego na zakład produkcji karmy dla psów z surowca ubojowego III kategorii.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wykaz z dnia 24.10.2007r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegajacej na wymianie anten sektorowych...
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wykaz z dnia 16.08.2007r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
STYPENDIA dla uczniów na rok szkolny 2007/2008
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Postanowienie o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na adoptowaniu istniejącego budynku magazynowego na zakład produkcji karmy dla psów w Zieliniu
Piątek, 27 czerwca 2008
Zmieniony ( Piątek, 27 czerwca 2008 )
PDF Drukuj Email
Informacja o konieczności wymiany starych dowodów osobistych (książeczkowych) do 31.12.2007r.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wykaz działek do sprzedaży i dzierżawy na terenie Gminy Trzebielino
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Zawiadomienie z dnia 19.04.2007r. o wszczęciu postępowania
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Zielinie decyzja , załącznik
Piątek, 27 czerwca 2008
Zmieniony ( Piątek, 27 czerwca 2008 )
PDF Drukuj Email
Powstaje polsko-angielska strona internetowa poświęcona historii jak i bieżących spraw dotyczących wsi Cetyń i okolic. Poszukuję wszelkich informacji na temat Pałacu Puttkamerów w Cetyniu i w Kołczygłówkach, Kościoła w Cetyniu, Trzebielinie i Kołczygłowach, starej gorzelni. (zdjęcia,artykuły prasowe, jakiekolwiek pamiątki przedstawiające historię Cetynia i okolic)
Kontakt: Dawid Plenkiewicz tel. 0-602-269-922, 0-692-073-218 lub email: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Piątek, 27 czerwca 2008
Zmieniony ( Piątek, 27 czerwca 2008 )