BIP Trzebielino arrow Zamówienia publiczne
Wtorek, 25 lutego 2020
Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email
Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych , które odbyły się 20 listopada 2012r. dotyczace działek nr: 7 położona w obrębie Starkowo, 145 położona w obrębie Starkowo ,146 położona w obrębie Starkowo ,725 położona w obrębie Trzebielino
Środa, 21 listopada 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 21 listopada 2012 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.

ogłoszenie

Poniedziałek, 19 listopada 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

SIWZ  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wtorek, 23 października 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 listopada 2012 )
PDF Drukuj Email

Syndyk Masy Upadłościowej Aromat Snack Sp. z o. o. zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego na zakup nieruchomości zabudowanej w Trzebielinie

ogłoszenie  

Poniedziałek, 24 września 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Zielin.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr1
Załącznik Nr2
Załącznik Nr3
Załącznik Nr4
Załącznik Nr5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Środa, 19 września 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Piątek, 19 października 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

Wtorek, 14 sierpnia 2012
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 19 października 2012 )
PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego "Dojrzały wiek - aktywny człek"

ogłoszenie  

Piątek, 10 sierpnia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 10 sierpnia 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu- Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

siwz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Piątek, 03 sierpnia 2012
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 19 października 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Suchorzu.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - wykaz robót budowlanych 

    załącznik - specyfikacja techniczna ogólna

        załącznik - szczegółowa specyfikacja techniczna (elektryka) 

        załącznik - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1

        załącznik - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2

Opis projektu Orlik 2012:

    Architektura: rzut boiska , przekrój a-a , przekrój b-b , przekrój c-c , przekrój d-d ,   

    Konstrukcja: Nr1 - rzut fundamentów, Nr2 - stopy fundamentowe ogrodzenia, Nr3 - ogrodzenie (przęsło standardowe),                                                 Nr4 - ogrodzenie (przęsło z furtką wejściową), Nr5 - ogrodzenie (przęsło z brama wjadzową),                                                                      Nr6 - ogrodzenie (przęsło z bramą wjazdową), Nr7 - ogrodzenie (przęsło z piłkochwytem), Nr8 - bramka do piłki nożnej,                            Nr9 - kosz do koszykówki, Nr10 - słupki do siatkówki,       

    Budynek zaplecza: Opis ,

        elektryka: projekt budowlany , Nr1 - zasilanie podgrzewaczy, Nr2 - gniazda wtykowe,  Nr3 - zasilanie wentylatorów,                                                   Nr4 - zasilanie wentylatorów, Nr5 - gniazda wtykowe wentylatorów, Nr6 - oprawy oświetleniowe,                                                                Nr7 - przyłącze energetyczne, Nr8 - instalacja uziemień, Nr9 - instalacja oświetlenia boisk, 

        wod-kan:  Nr1 - zagospodarowanie działki, Nr2 - rzut przyziemia instal. wodociąg., Nr3 - rzut przyziemia instal. kanalizac., opis cz.1 , opis cz.2 ,

        architektura: Nr1 - rzut przyziemia, Nr2 - rzut przyziemia - technologia, Nr3 - rzut dachu, Nr4 - przekrój A-A,                                                                    Nr5 - zestawienie stolarki drzwiowej, Nr6 - elewacje,

        konstrukcja: Nr1 - rzut fundamentów, Nr2 - rzut przyziemia, Nr3 - rzut przyziemia, Nr4 - stropodach, Nr5 - stropodach,                                                  Nr6 - stropodach, Nr7 - stropodach,  

        przedmiar robót: 1 - elektryczny, 2 - adaptacja boisk sportowych, 3 - budynek socjalny, 4 - drenaż i roboty instalacji wod-kan

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.07.2012

Zawiadomienie z dnia 21.08.2012r. o wyniku w/w postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wtorek, 17 lipca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 30 sierpnia 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Trzebielino w raku szkolnym 2012/2013

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik A - wykaz tras oraz planowana ilość dowożonych dzieci 

Załącznik B - projekt umowy

     Załącznik Nr 1 do umowy - oferowana tabela stawek

Pytania i odpowiedzi z dnia 20.07.2012r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 31.07.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wtorek, 17 lipca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 14 sierpnia 2012 )
PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 7 osób

zał.1 - formularz ofertowy    zał.2 -druk umowy  zał.3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czwartek, 12 lipca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 19 lipca 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłosznie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane Trzebielino: Wykonanie remontu drogi do cmentarza oraz parkingu w miejscowości Gumieniec.

Czwartek, 05 lipca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Czwartek, 30 sierpnia 2012 )
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych wraz z konserwacją słupów znajdujących się na terenie Gminy Trzebielino (sieć oświetleniowa nie będąca własnością Gminy).
Piątek, 15 czerwca 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

 Ogłoszenie o  zamówieniu: Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie z wolnej ręki.

Piątek, 01 czerwca 2012
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 01 czerwca 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Termomodernizacja szkół w gminie Trzebielino

Zmiana ogłoszenia  

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.06.2012r.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z dnia 14.06.2012r.

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty

Piątek, 25 maja 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 27 czerwca 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Wykonanie remontu drogi do cmentarza oraz parkingu w miejscowości Gumieniec.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

Załącznik 1 - wzór formularza oferty

Załącznik 2 - przedmiar robót

Załącznik 3 - wzór formularza oświadczenia

Załącznik 4 - wzór formularza oświadczenia

Załącznik 5 - wzór umowy o roboty budowlane

Szkice sytuacyjne , przekroje konstrukcyjne  

 

Piątek, 18 maja 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 18 maja 2012 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

więcej >>>1. Informacja o wyniku przetargu
2. Informacja o wyniku przetargu
3. Informacja o wyniku przetargu
4. Informacja o wyniku przetargu

Czwartek, 17 maja 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 18 czerwca 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Trzebielino

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Poniedziałek, 07 maja 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 29 maja 2012 )
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i montaż urządzeń i elementów do wyposażenia miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży (place zabaw) przy szkołach podstawowych w Suchorzu i Trzebielinie
Czwartek, 26 kwietnia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Zaproszenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Trzebielino".
Czwartek, 19 kwietnia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące: Trzebielino: Dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość z możliwością montażu do Masztu wieżowego będącego na wyposażeniu Straży Gminnej w Trzebielinie; dodatkowe wyposażenie:
-oprogramowanie kompatybilne z programem LT Mandat
-obsługa techniczna

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr1, Załącznik Nr2 i Nr3, Załącznik Nr4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Poniedziałek, 16 kwietnia 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Wtorek, 08 maja 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Remont i doposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie powyższego ogłoszenia

Środa, 07 marca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Wtorek, 20 marca 2012 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Zielin

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zał.1 - formularz oferty             zał.4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

zał.2 - oświadczenie                 zał.5 - wykaz osób i podmiotów

zał.3 - oświadczenie                 zał.6 - oświadczenie

zał.3a - oświadczenie               zał.7 - umowa na wykonawstwo

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót: część 1     część 2     część 3    

Harmonogram: etap I , etap II , etap III  

Branża budowlana: blok osadu czynnego            

                              drogi i zagospodarowanie terenu     

                              obiekt 11      obiekt 13  

                              podłogi i posadzki  

                              opis techniczny oczyszczalni  

                              roboty drogowe  

                              roboty murowe  

                              roboty ziemne  

                              stolarka okienna i drzwiowa  

                              tynki i elewacja  

                              zbrojenie konstrukcji  

                              komora sito-piaskowa  

                              wiata suszenia osadu  

                              opis techniczny 

Rysunki dotyczące branży budowlanej

100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116

rysunek 1 , arkusz 2 , arkusz 3 , arkusz 4 , arkusz 5

rysunek 2 , arkusz 2 ,      

rysunek 3 , rysunek 4 , rysunek 5 , rysunek 6 , rysunek 7 , rysunek 8 ,     

skan 1 , skan 2 ,  

Branża technologiczna 

                              mapa sytuacyjna 1: 10 000

                              mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500

                              plan sytuacyjny oczyszczalni - odpływ ścieków oczyszczonych, 

                              schemat blokowy, 

                              schemat technologiczno-instalacyjny, 

                              schemat technologiczno-instalacyjny - wytyczne AKPiA

                              Rzut - wytyczne budowlane, 

                              przekroje - wytyczne budowlane, 

                              rzut - rurociągi, 

                              przekroje - komora biodegradacji wstępnej i reaktory

Rysunki dotyczące branży technologicznej

instalacja kanalizacyjna i wodociągowarozwinięcie kanalizacji , rzut obiektu nr 14 , przekroje obiektu nr 14 ,

rzut i przekroje obiektu nr 6 , rzut i przekroje obiektu nr 5 , rzut i przekroje nr 3 , rzut i przekroje obiekt 13 ,

rzut i przekroje obiekt nr 2profil podłużny obiekt nr 18 ,

rys.21 , rys.22 , rys.23 , rys.24 , rys.25 , rys.26 , rys.27 , rys.28 , rys.29 , rys.30 ,

opis techniczny ostateczny

Branża elektryczna

Rysunki dotyczące branży elektrycznej

Uziom fundanentowy 1uziom fundamentowy 2ochrona przeciwporażeniowa

elewacja rozdzielni głównejzielin korytka ,   instalacje gniazd wtynkowych ,   przewody

przewody 2stacja odwadniania osadu ,   łączniki ,    

plan sieci kablowej na zbiorniku retencyjnym ścieków,

Branża wentylacyjna

Opis techniczny

Rysunki dotyczące branży wentylacyjnej

rysunek 1 , rysunek 2 , rysunek 3 , rysunek 4 , rysunek 5rysunek 6 ,   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.03.2012

Dokumentacja geotechniczna część 1 , część 2  część 3 , część 4

Załączniki do pytań: 1 ,2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19Rysunek 1 ,Przedmiar uzupełniajacy

scan 124 , scan 125 , scan 126 , scan 127 ,   

Zmiana SIWZ nr 2  

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert 

Ciąg dalszy odpowiedzi  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Umowa nr 3/2012 zawarta dnia 15.05.2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wtorek, 14 lutego 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 25 maja 2012 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

więcej >>>

Poniedziałek, 16 stycznia 2012
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Budowa placów zabaw w gminie Trzebielino
Czwartek, 29 grudnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zielin.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Zał. 1 - oferta 

     Zał. 2 i Zał. 3 i Zał 8   - oświadczenia

     Zał. 4 - doświadczenia w zakresie

     Zał. 5 - podwykonawcy

     Zał. 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

     Zał. 7 - umowa 

Pytania i odpowiedzi z dnia 03.11.2011r.

      Zał.1- oferta

Zawiadomienie o wyniku postępowania

     

Czwartek, 27 października 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 22 listopada 2011 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zielin.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Zał. 1 - formularz ofertowy 

     Zał. 2 i Zał. 3 i Zał 7   - oświadczenia

     Zał. 4 - doświadczenia w zakresie

     Zał. 5 - wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia

     Zał. 6 - wzór umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

    

Czwartek, 13 października 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 20 października 2011 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni...

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie - pismo z dnia 28.09.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wtorek, 27 września 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 10 października 2011 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Cetyń.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót  

Zawiadomienie z dnia 28.09.2011r. o wyniku postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Czwartek, 08 września 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 05 października 2011 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego: dzierżawa jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość z dodatkowym wyposażeniem: aparatura radarowa w kontenerze, oprogramowanie, obsługa techniczna.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie z dnia 06.09.2011r. o wyniku postępowania 

Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o udzieleniu zamówienia - dostawy

Czwartek, 25 sierpnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 14 września 2011 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego: usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Trzebielino w roku szkolnym 2011/2012

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

        Załączniki 1-7 do SIWZ

Załącznik A - wykaz tras oraz planowana ilość przewożonych dzieci

Załącznik B - projekt umowy

        Załącznik do umowy - oferowana tabela stawek

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

Ogłoszenie   z dnia 02 września 2011r. o udzieleniu zamówienia

Piątek, 19 sierpnia 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 02 września 2011 )
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego: odwodnienie z kanalizacją deszczową i odprowadzeniem do rowu wraz z zagospodarowaniemplacu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starkowo, gmina Trzebielino.
Środa, 20 lipca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego: organizacja imprez o charakterze sportow-rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych sprzyjających uatrakcyjnieniu form spędzania czasu wolnego i popularyzacji sportu.
Piątek, 15 lipca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 15 lipca 2011 )
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu : Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni...

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wtorek, 12 lipca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 27 lipca 2011 )
PDF Drukuj Email
Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego: odwodnienie z kanalizacją deszczową i odprowadzeniem do rowu wraz z zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starkowo , gmina Trzebielino
Czwartek, 30 czerwca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu : Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego "Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni" realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie...

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

Zawiadomienie z dnia 05.07.2011r. o unieważnieniu postępowania

Piątek, 10 czerwca 2011
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 05 lipca 2011 )
PDF Drukuj Email

Gmina Trzebielino  ogłasza przetarg niograniczony na : Dostawę jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość z dodatkowym wyposażeniem:- aparaturą radarową w kontenerze,-oprogramowaniem,- obsługą techniczną.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Odpowiedź na pytanie - pismo z dnia 18.04.2011

Pismo z dnia 19.04.2011 w sprawie dostawy jednego urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów

Odpowiedź na pytanie - pismo z dnia 20.04.2011

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Czwartek, 14 kwietnia 2011
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 29 kwietnia 2011 )
PDF Drukuj Email

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku w imieniu Urzędu Gminy w Trzebielinie ogłasza przetarg nieograniczony na " Modernizację biblioteki oraz świetlicy wiejskiej w Suchorzu"

ogłoszenie o zamówieniu

Dot. przetargu nieograniczoenego pn. " Modernizacja biblioteki oraz świetlicy wiejskiej w Suchorzu"

Dot. przetargu niograniczonego pn. " Modernizacja biblioteki oraz świetlicy wiejskiej w Suchorzu"

Dot. przetargu niograniczonego pn. " Modernizacja biblioteki oraz świetlicy wiejskiej w Suchorzu"

 

Środa, 23 marca 2011
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 29 kwietnia 2011 )
PDF Drukuj Email

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o. ogłasza w imieniu Urzędu Gminy w Trzebielinie przetarg nieogranicznony na "Budowę świetlicy wiejskiej w Gumieńcu"

Ogłoszenie o zamówieniu

Środa, 23 marca 2011
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Piątek, 29 kwietnia 2011 )
PDF Drukuj Email

Dostawa jednego urządzenia do pomoaru prędkości i rejestrowania pojazdów w ruchu lądowym przekraczających dopuszczalną prędkość oraz dostawa wraz z montażem trzech masztów fotoradarowych.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Środa, 20 października 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 23 marca 2011 )
PDF Drukuj Email

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie współfinansowanym przez Unię Europejską

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Środa, 20 października 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Czwartek, 14 kwietnia 2011 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 725 położona w obrebie Trzebielino.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 03 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr. 692 położona w obrębie Trzebielino.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 03 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka 146 położona w obrębie Starkowo.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 03 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako dz. 145 położona w obrębie Starkowo.
Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 03 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych  do sprzedaży na terenie gminy Tzrebielino działka nr. 13/34 obręb Suchorze.

więcej >>>

Czwartek, 22 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 03 listopada 2010 )
PDF Drukuj Email

Modernizacja drogi w obrębie geodezyjnym  Cetyń

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar robót

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Środa, 21 lipca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Poniedziałek, 06 września 2010 )
PDF Drukuj Email

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STARKOWO

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

- Strona 1

- Strona 2

- Strona 3

-Strona 4

-Strona 5

- Strona 6

- Strona 7

SIWZ ( Specyfikacja Istotnych Warónków Zamówienia)

Kosztorys nakładczy- przedmiar robót

Kosztorys nakładczy- strona tytułowa

Specyfikacja

Specyfikacja- strona tytułowa

I Część opisowa

ekspertyza techniczna- dachu

- elweacja ( zdjęcie) południowa

- informacja BIOZ

- Instalacje elektryczne

- Instalacje sanitarne

- obliczanie stropocieplne

- stropodach

- ściana zewnętrzna

- obliczanie cieplne przed remontem

- stropodach

-ściana

- obliczenia ogólne świetlicy

- opis techniczny

- oświadczenie projektanta

- strona tytułowa

II Część rysunkowa

- rys. 1 - rzut przyziemia

- rys. 2- rzut konstrukcji

- rys. 3- przekrój pionowy 

- rys. 4 - elewacja

- rys. 5- elewacja północna

- rys. 6- elewacja wschodnia

- rys.7 - rzyt podziemia

- rys. 8- przekrój pionowy

- rys. 8A- rzut belek konstrukcji podsufitki

- rys. 9-  elewacja połudnowa

- rys. 10- elewacja północna

- rys. 11- elewacja wschodnia

- rys. 12- pochylnia dla osób niepełnosprawnych

- rys. 13- zaetawienie stolarki

- rys. 14- wewnętrzna instalacja sanitarna

- rys. 15- wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

- rys. 16- wewnętrzna instalacja elektryczna

Zawiadomienie o wyborze oferty

Środa, 09 czerwca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 07 lipca 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

więcej >>>

Poniedziałek, 07 czerwca 2010
Wpisał: Monika Staroszak
PDF Drukuj Email

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób nieaktywnych zawodowo uczestników projektu systemowego Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie współfinansowanym przez Unię Europejską

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Formularz oferty na realizacje zamówienia

Informacja dotycząca w/w zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wtorek, 25 maja 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 17 czerwca 2010 )
PDF Drukuj Email

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STARKOWO

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Kosztorys nakładczy - przedmiar robót

Specyfikacja

I. Część opisowa                                                       II. Część rysunkowa

- ekspertyza techniczna                                            - rys.1 - rzut przyziemia,           - rys.2 - rzut konstrukcji dachu, 

- elewacja (zdjęcie)                                                  - rys.3 - przekrój pionowy,         - rys.4 - elewacja południowa,

- informacja BIOZ                                                    - rys.5 - elewacja północna,

- instalacje elektryczne                                             - rys.6 - elewacja wschodnia,

- instalacje sanitarne                                                - rys.7 - rzut przyziemia,

- obliczenia cieplne                                                   - rys.8 - przekrój pionowy,      

          - stropodach                                                  - rys.8A - rzut belek konstrukcji podsufitki,

          - ściana zewnętrzna                                       - rys.9 - elewacja południowa,

- obliczenia cieplne przed remontem                         - rys.10 - elewacja północna,

          - stropodach                                                   - rys.11 - elewacja wschodnia,  

          - ściana                                                          - rys.12 - pochylnia dla osób niepełnosprawnych,

- obliczenia ogólne świetlicy                                      - rys.13 - zestawienie stolarki,

- opis techniczny                                                      - rys.14 - wewnętrzna instalacja sanitarna,

- oświadczenie projektanta                                       - rys.15 - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,

- strona tytułowa                                                      - rys.16 - wewnętrzna instalacja elektryczna

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.05.2010r.

 

Zawiadomienie o uniweażnieniu postępowania o zamówienie publiczne

Środa, 12 maja 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 07 czerwca 2010 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino

więcej >>>

Informacja o wynikach w/w przetargu

Środa, 24 marca 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 23 marca 2011 )
PDF Drukuj Email

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Trzebielino w miejscowościach Myślimierz, Miszewo, Gumieniec i Kleszczewo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

I. Gumieniec - Kleszczewo

załączniki: 12345678,  9,

II. Miszewo

załączniki: 12345678,

III. Myślimierz

załączniki: 123456,

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Środa, 24 lutego 2010
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 31 marca 2010 )
PDF Drukuj Email

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ ORAZ OŚWIETLENIEM W MIEJSCOWOŚCI SUCHORZE W GMINIE TRZEBIELINO

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis zadania

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia)

mapa - droga i kanalizacja w Suchorzu

mapa - Gmina Trzebielino

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

modyfikacja treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poniedziałek, 07 grudnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 18 grudnia 2009 )
PDF Drukuj Email

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH OBJEZIERZE I SUCHORZE W GMINIE TRZEBIELINO

Ogłoszenie o zamówieniu

zadania

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

mapa - Gmina Trzebielino

mapa - Objezierze

mapa - Suchorze

mapa - kanalizacja Objezierze,       mapa - kanalizacja Objezierze 1

mapa - kanalizacja Suchorze

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.12.2009r.

Informacja o wniesieniu protestu

Rozstrzygnięcie protestu

Zawiadomienie z dnia 23.12.2009 o wyborze oferty

Decyzja PG.7615/4-03/2010 z dnia 28.06.2010r. dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            załącznik 1 - karta informacyjna przedsięwzięcia

            załącznik 2 - charakterystyka przedsięwzięcia

Poniedziałek, 07 grudnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 02 lipca 2010 )
PDF Drukuj Email

REMONT BIBLIOTEKI GMINNEJ W TRZEBIELINIE FILIA W SUCHORZU ORAZ BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUCHORZU NA DZIAŁCE NR 13/114

- ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

- SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

  zał.1 - formularz ofertowy,

  zał.2 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

  zał.3 - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1

- wzór umowy o wykonanie robót budowlanych

- przedmiar robót

Piątek, 09 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Poniedziałek, 19 października 2009 )
PDF Drukuj Email

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ W OBJEZIERZU

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Projekt architektoniczno-budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Przedmiar robót

- kosztorys elektryczny część 1część 2

- Specyfikacja techniczna

- Schemat instalacji elektrycznej -> obwody gniazd wtykowych  obwody oświetleniowe  rozdzielnia RG

- Przekrój sali,

- Rzuty -> parter, dach, więźba dachowa, fundamenty,

- zestawienie stolarki

- elewacje -> północna i zachodnia

- mapa sytuacyjno - wysokościowa


Odpowiedź na pytania z dnia 26.10.2009

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Czwartek, 08 października 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 18 listopada 2009 )
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 13/34 położona w obrębie Suchorze.
Czwartek, 17 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Informacja o przetargu, którego przedmiotem był lokal użytkowy w budynku nr 18 wraz z przynależnym do lokalu pomieszczeniem gospodarczym i udziałem wynoszącym 224/1000 części wspólnych budynku oraz działek nr 178/1 i 177/3 położonych w obrębie Gumieniec.
Czwartek, 17 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email
Informacja o wyniku przetargu, którego przedmiotem była nieruchomość gruntowa niezabudowanae oznaczon jako działka nr 725 położona w obrębie Trzebielino. 
Czwartek, 17 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gruntowej w m. Myślimierz i m. Kleszczewo.

- ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- przedmiar robót

Środa, 16 września 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Środa, 16 września 2009 )
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino (obręb Gumieniec)

więcej >>>

Piątek, 14 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino (obręb Trzebielino)

więcej >>>

Piątek, 14 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącech mienie komunalne Gminy Trzebielino (obręb Suchorze)

więcej >>>

Piątek, 14 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
PDF Drukuj Email

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dostawę węgiela i miału węglowego w trybie przetargu nieograniczonego więcej >>>

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla i miału węglowego

dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące w/w przetargu więcej >>>

Środa, 05 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Piątek, 14 sierpnia 2009 )
PDF Drukuj Email

Zastępstwo Inwestycyjne - Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebielino w latach 2009-2012

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy

- zał. 2 do SIWZ - doświadczenie w zakresie usług zastępstwa inwestycyjnego - inżyniera kontraktu

- zał. 3 do SIWZ - wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia

- zał. 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

- zał. 5 do SIWZ - umowa na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego

Wtorek, 04 sierpnia 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Wtorek, 04 sierpnia 2009 )
PDF Drukuj Email

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni dróg gruntowych w obrębach: Cetyń, Trzebielino, Gumieniec, Zielin Górny.    więcej >>>

Przedmiar robót w miejscowościach: Trzebielino-Cetyń, Gumieniec, Zielin Górny

Czwartek, 21 maja 2009
Wpisał: Magdalena Gąsiorowska
Zmieniony ( Czwartek, 21 maja 2009 )
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy z dnia 25.06.2008 r.---> zobacz
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy z dnia 29.04.2008 r. ---> zobacz , Informacja o wyniku przetargu
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Przetarg na : Remont nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Miszewo,
Przedmiar robót, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino, dn. 18.03.2008 r. Zobacz , Informacja o wyniku przetargu
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Przetarg na : Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzebielino- etapI
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej Inwestra Zastępczego, którym jest Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, www.republika.pl/rzislupsk
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Nieruchomości przeznaczone na oddanie w dzierżawę wykaz.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących nienie komunalne Gminy Trzebielino.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2008r. o godz. 11.00
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino
Przetarg odbędzie się 17 października 2007r. o godz. 11.00
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino
Przetarg odbędzie się 20 września 2007r. o godz. 11.00
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza Przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego papowego na budynku Urzędu Gminy.
Oferty należy składać do dnia 03.07.2007r. do godz. 11.00 w pokoju nr 2.
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza Przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni drogi gruntowej (dz. 165) w miejscowości Starkowo oraz na wykonanie 150,00 mb rowów odwadniających drogę.
Oferty należy składać do dnia 05.07.2007r. do godz. 11.00 w pokoju nr 2.

--> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w przetargu
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino, który odbedzie się 29 czerwca 2007r. o godz. 11.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na usługi polegającej na zbieraniu i wywozie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebielino oraz uzupełnienie w brakujące pojemniki i kontenery do wywozu odpadów OGŁOSZENIE
Piątek, 27 czerwca 2008
PDF Drukuj Email
Gmina Trzebielino ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do obiektów i do granic jeszcze nie zabudowanych działek w miejscowościach : Miszewo, Myślimierz, Gumieniec, Kleszczewo , Suchorze osiedle domów jednorodzinnych , gmina Trzebielino , powiat Bytów . OGŁOSZENIE, odpowiedzi dot. SIWZ, informacja o wyłonieniu wykonawcy
Piątek, 27 czerwca 2008