BIP Trzebielino arrow Dotacje NGO
Wtorek, 25 lutego 2020
Dotacje NGO
Wynik otwartego konkursu ofert
PDF Drukuj Email

Realizacja zadania publicznego w zakresie:
-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-kultury fizycznej i sportu

Czwartek, 14 czerwca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
czytaj dalej »
Informacja o złożonej ofercie na realizację zad. publicznego w zakresie szkolnictwa wyższego itd..
PDF Drukuj Email

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI OŚWIATOWEJ I WYCHOWANIA.

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Trzebielino ogłasza możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty matematyczno-informatyczno-techniczne dla uczniów Gimnazjum w Starkowie oraz kurs informatyczny dla mieszkańców Gminy Trzebielino”.

Środa, 28 marca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 28 marca 2012 )
czytaj dalej »
Informacja o złożonej ofercie na realizację zad. publicznego w zakresie szkolnictwa wyższego itd..
PDF Drukuj Email

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI OŚWIATOWEJ I WYCHOWANIA.

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Trzebielino ogłasza możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dziecięca Akademia Talentów- pozalekcyjne zajęcia wokalno-instrumentalne kultywujące miejscowe zwyczaje i obrzędy w połączeniu z prezentacją tradycyjnych rzemiosł”.

Piątek, 09 marca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Piątek, 09 marca 2012 )
czytaj dalej »
Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania pub. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
PDF Drukuj Email

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Trzebielino ogłasza możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Promocja aktywnego stylu życia poprzez naukę pływania dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino”.

Środa, 07 marca 2012
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 07 marca 2012 )
czytaj dalej »