BIP Trzebielino arrow Sołtysi i Rady Sołeckie
Wtorek, 25 lutego 2020
Sołtysi i Rady Sołeckie


Kompetencje
PDF Drukuj Email
Kompetencje Sołtysa:
  1. Sołtys jako organ wykonawczy podlega zebraniu wiejskiemu w zakresie spraw własnych sołectwa i wykonuje zadania określone uchwałami.
  2. Sołtys wykonuje wszystkie zadania zlecone przez władze gminy i określone przepisami szczególnymi. W tym zakresie podlega nadzorowi organów gminy.
  3. Sołtys może spośród członków rady sołeckiej wyznaczyć swego zastępcę
  4. Sołtys organizuje wykonanie zadań sołectwa określonych uchwałami zebrania wiejskiego, uchwałami Rady Gminy i decyzjami Wójta, a także zadania wynikające wprost z przepisów szczególnych przy pomocy członków rady sołeckiej.
  5. Sołtys stoi na straży ładu i porządku publicznego na terenie sołectwa, a także odpowiada za organizację czynów społecznych.
  6. Za czynności zlecone przez organy gminy sołtys otrzymuje wynagrodzenie, prowizję w wysokości określonej przepisami prawa lub umownie.
  7. Za szczególnie wyróżniającą się działalność sołtysa i rady sołeckiej mogą być uhonorowani nagrodą pieniężną lub rzeczową przyznaną przez Wójta Gminy.
Środa, 30 marca 2011
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 30 marca 2011 )
Sołectwo Zielin
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Beata Sztobnicka
OBSZAR : Zielin

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Trzebielino
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Irena Andrys
OBSZAR: Trzebielino, Szczyciec, Toczek

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Suchorze
PDF Drukuj Email
SOŁTYS: Ewa Wilma- Guzowska 
OBSZAR: Suchorze, Moczydło, Uliszkowice, Zielin Górny
Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Starkowo
PDF Drukuj Email
SOŁTYS: Marian Blicharz
OBSZAR: Starkowo, Starkówko
Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Poborowo
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Bożena Podolska
OBSZAR: Poborowo, Owczary

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Objezierze
PDF Drukuj Email
SOŁTYS: Irena Augustyniak 
OBSZAR: Objezierze, Myślimierz
Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Miszewo
PDF Drukuj Email
SOŁTYS: Halina Drobińska
OBSZAR: Miszewo
Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Gumieniec
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Barbara Olkowskia
OBSZAR: Gumieniec, Ciemnica, Kleszczewo, Radaczewo

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Dolno
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Janina Marcula Kamińska 
OBSZAR: Dolno, Bąkowo, Glewnik

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Cetyń
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Barbara Stoltman
Obszar: Cetyń, Wargoszewo

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )
Sołectwo Bożanka
PDF Drukuj Email

SOŁTYS: Mirosława Melchert
Obszar: Bożanka, Broczyna, Czarnkowo, Grądki Dolne, Popielewo

Piątek, 27 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Środa, 02 marca 2011 )