BIP Trzebielino arrow Biblioteka Gminna w Trzebielinie
Wtorek, 25 lutego 2020
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
PDF Drukuj Email

Kierownik Biblioteki - Krystyna Podraża

Adres: 77-235 Trzebielino 71a
Telefon: (0-59) 85-80-229

Godziny pracy Biblioteki Gminnej w Trzebielino
Poniedziałek 11-19
Wtorek 11-19
Środa 8-15
Czwartek 11-19
Piątek 11-19

Biblioteka Gminna w Trzebielinie Filia Suchorze
Poniedziałek 10 -14
Środa 11 -19
Piątek 11-19

Status prawny
Biblioteka Gminna w Trzebielinie jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Trzebielino pod nr 1/2003
Biblioteka Gminna w Trzebielinie posiada osobowość prawną. Statut został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 52/XI/2003 z dnia 30 października 2003 roku

 MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJW MIEJSCOWOŚCI STARKOWO

 Ogłoszenie o zamówieniu  - roboty budowlane

- Strona 1

- Strona 2

- Strona 3

- Strona 4

- Strona 5

-Strona 6

-Strona 7

SIWZ ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Kosztorys nakładczy- przedmiar robót

Kosztorys nakładczy- strona tytyłowa

Specyfikacja

Specyfikacja-  strona tytułowa

I Częśc opisowa

- ekspertyza techniczna-dachu

- elewacja (zdjęcie) południowa

- informacja BIOZ

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- obliczanie stropocieplne

- stropodach

-ściana zewiętrzna

- obliczanie cieplne przed remontem

- stropodach

- ściana

- obliczenia ogólne świetlicy

- opis techniczny

- oświadczenie projektanta

- strona tytułowa

II Część rysunkowa

- rys. 1 - rzut przyziemia

- rys. 2 -rzut konstrukcji

- rys. 3 - przekrój pionowy

- rys. 4- elewacja

- rys. 5- elewacja północna

- rys. 6- elewacja wschodnia

-rys. 7- rzut podziemia

- rys. 8- przekrój pionowy

- rys 8A- rzut belek konstrukcji podsufitki

- rys. 9 - elewacja południowa

- rys.  10- elewacja północna

- rys. 11- elewacja wschodnia

- rys. 12- pochylnia dla osób niepełnosprawnych

- rys. 13 - zestawienie stolarki

- rys. 14- wewnętrzna instalacja sanitarna

- rys. 15- wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

- rys 16- wewnętrzna instalacja elektryczna

Zawiadomienie o wyborze oferty

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STARKOWO

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Kosztorys nakładczy - przedmiar robót

Specyfikacja

I. Część opisowa                                                       II. Część rysunkowa

- ekspertyza techniczna                                            - rys.1 - rzut przyziemia,           - rys.2 - rzut konstrukcji dachu, 

- elewacja (zdjęcie)                                                  - rys.3 - przekrój pionowy,         - rys.4 - elewacja południowa,

- informacja BIOZ                                                    - rys.5 - elewacja północna,

- instalacje elektryczne                                             - rys.6 - elewacja wschodnia,

- instalacje sanitarne                                                - rys.7 - rzut przyziemia,

- obliczenia cieplne                                                   - rys.8 - przekrój pionowy,      

          - stropodach                                                  - rys.8A - rzut belek konstrukcji podsufitki,

          - ściana zewnętrzna                                       - rys.9 - elewacja południowa,

- obliczenia cieplne przed remontem                         - rys.10 - elewacja północna,

          - stropodach                                                   - rys.11 - elewacja wschodnia,  

          - ściana                                                          - rys.12 - pochylnia dla osób niepełnosprawnych,

- obliczenia ogólne świetlicy                                      - rys.13 - zestawienie stolarki,

- opis techniczny                                                      - rys.14 - wewnętrzna instalacja sanitarna,

- oświadczenie projektanta                                       - rys.15 - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,

- strona tytułowa                                                      - rys.16 - wewnętrzna instalacja elektryczna

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.05.2010r.

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania o zamównienie publiczne

 

Dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu: "Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Starkowie"    więcej >>>

załącznik 1     załącznik 2 - druk oferty

Uchwała Nr 61_XIII_2007 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 listopada zmieniająca uchwałę nr 52/XI/2003 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Poniedziałek, 23 czerwca 2008
Wpisał: Monika Staroszak
Zmieniony ( Środa, 07 lipca 2010 )