BIP Trzebielino arrow Zakład Usług Komunalnych
Wtorek, 25 lutego 2020
Zakład Usług Komunalnych
PDF Drukuj Email

Kierownik Zakładu - Stanisław Dymiński

Dane teleadresowe:
Adres: 77-235 Trzebielino 33
Telefon: 0-59 85-80-164
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
konto: BS Bytów Oddział Kołczygłowy nr 75 9321 0001 0034 0223 2000 0010
NIP 8421684945, REGON 220278848

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłosznie o konkursie na stanowisko głównego księgowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

Ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie

Protokół z dnia 12.06.2012r. dotyczący naboru na w/w stanowisko


Ogłoszenie o naborze z dnia 18.06.2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszenie dotyczące zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Zielin

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zał.1 - formularz oferty             zał.4 - wykaz wykonanych robót budowlanych

zał.2 - oświadczenie                 zał.5 - wykaz osób i podmiotów

zał.3 - oświadczenie                 zał.6 - oświadczenie

zał.3a - oświadczenie               zał.7 - umowa na wykonawstwo

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót: część 1     część 2     część 3    

Harmonogram: etap I , etap II , etap III  

Branża budowlana: blok osadu czynnego            

                              drogi i zagospodarowanie terenu     

                              obiekt 11      obiekt 13  

                              podłogi i posadzki  

                              opis techniczny oczyszczalni  

                              roboty drogowe  

                              roboty murowe  

                              roboty ziemne  

                              stolarka okienna i drzwiowa  

                              tynki i elewacja  

                              zbrojenie konstrukcji  

                              komora sito-piaskowa  

                              wiata suszenia osadu  

                              opis techniczny 

Rysunki dotyczące branży budowlanej

100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116

rysunek 1 , arkusz 2 , arkusz 3 , arkusz 4 , arkusz 5

rysunek 2 , arkusz 2 ,      

rysunek 3 , rysunek 4 , rysunek 5 , rysunek 6 , rysunek 7 , rysunek 8 ,     

skan 1 , skan 2 ,  

Branża technologiczna 

                              mapa sytuacyjna 1: 10 000

                              mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500

                              plan sytuacyjny oczyszczalni - odpływ ścieków oczyszczonych, 

                              schemat blokowy, 

                              schemat technologiczno-instalacyjny, 

                              schemat technologiczno-instalacyjny - wytyczne AKPiA

                              Rzut - wytyczne budowlane, 

                              przekroje - wytyczne budowlane, 

                              rzut - rurociągi, 

                              przekroje - komora biodegradacji wstępnej i reaktory

Rysunki dotyczące branży technologicznej

instalacja kanalizacyjna i wodociągowarozwinięcie kanalizacji , rzut obiektu nr 14 , przekroje obiektu nr 14 ,

rzut i przekroje obiektu nr 6 , rzut i przekroje obiektu nr 5 , rzut i przekroje nr 3 , rzut i przekroje obiekt 13 ,

rzut i przekroje obiekt nr 2profil podłużny obiekt nr 18 ,

rys.21 , rys.22 , rys.23 , rys.24 , rys.25 , rys.26 , rys.27 , rys.28 , rys.29 , rys.30 ,

opis techniczny ostateczny

Branża elektryczna

Rysunki dotyczące branży elektrycznej

Uziom fundanentowy 1uziom fundamentowy 2ochrona przeciwporażeniowa

elewacja rozdzielni głównejzielin korytka ,   instalacje gniazd wtynkowych ,   przewody

przewody 2stacja odwadniania osadu ,   łączniki ,    

plan sieci kablowej na zbiorniku retencyjnym ścieków,

Branża wentylacyjna

Opis techniczny

Rysunki dotyczące branży wentylacyjnej

rysunek 1 , rysunek 2 , rysunek 3 , rysunek 4 , rysunek 5rysunek 6 ,   


>> Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Trzebielino w miejscowościach Myślimierz, Miszewo, Gumieniec i Kleszczewo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

I. Gumieniec - Kleszczewo

załączniki: 12345678,  9,

II. Miszewo

załączniki: 12345678,

III. Myślimierz

załączniki: 123456,

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o zawarciu umowy

 » Uchwała Nr 200/XL/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie".

 » Uchwała Nr 62_XIII_2007 Rady Gminy Trzebielino zmieniająca uchwałę Nr 200/XL/2006 w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie"

 » STATUT ZUK

Poniedziałek, 23 czerwca 2008
Wpisał: Mariusz Bublewicz
Zmieniony ( Poniedziałek, 18 czerwca 2012 )